Déardaoin 23ú Bealtaine Thursday 23rd May Lá na Gaeilge ar Oileán Chléire Irish Language Day on Cape Clear.

Beidh bád farrantóireachta ag imeacht ón gcé i Scoil Mhuire. Ticéid ar fáil ó Oifig Ticéad na Féile. Ní mór ticéid a chur in áirithe roimh ré. €15 The ferry will run from the Pier in Schull at 10am sharp. Tickets available from the Festival Box Office only. Booking essential. €15 An Halla Mór gach imeacht saor in aisce Main venue The Big Hall, all events are free.

Róise & Frank

An Halla Mór | 11.00 | 90 nóim, Éire, 2022 l Fotheideal (subtitled)

Taispeánfar Róise & Frank agus beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh leis an léiritheoir agus eagarthóir Cúan MacConghail agus le Aileen Loughrey sa chathaoir.

Screening of Róise & Frank followed by a Q&A with Producer and Editor Cúán Mac Conghail, moderated by Aileen Loughrey.

Scannán de chuid Rachel Moriarty & Peter Murphy é seo, a insíonn scéal Róise, bean a cailleadh a fear le déanaí agus a chreideann go bhfuil anam a fir chéile Frank anois i gcorp madra seachráin. Bhí Róise scoite amach ón saol ó cailleadh a fear ach ó tháinig an madra an treo, tagann fuinneamh athuair inti. Déanann sí beag is fiú d’aon imní atá ar a mac ná ar éinne eile agus siúd léi amach chun cead a chinn a thabhairt don madra sásamh a bhaint as na rudaí a thaitníonn leis - iománaíocht, stéig, an chathaoir is fearr leis. Sea, b’fhéidir go bhfuil a leithéad de rud ann agus athionchollú, arsa Róise léi féin. Seo scannán mór-chroíach, greannmhar agus spreagúil faoin dóchas a aimsiú i lá an dobhróin.

Directed by Rachel Moriarty & Peter Murphy, the film tells the story of recently widowed Róise played by Bríd Ní Neaachtain, who believes that a stray dog embodies the spirit of her late husband Frank. Isolated since his death two years ago, the appearance of the dog shakes her out of herself. Ignoring her son’s and others’ protests, a rejuvenated Róise goes all out to indulge the dog’s love of hurling, steak, and a favourite chair, while starting to believe in reincarnation. This is a warm-hearted, witty and uplifting tale of finding hope in the darkest of places.

13.00 - 15.30 - Conair Shiúil agus léiriú de chlár gearrscannáin Ghaeilge ag ionaid éagsúla; Feirm Uí Mheadhra, CDM's, agus Club Cléire.13.00 - 15.30 - Walking Trail & curated Programme of Irish Language shorts at various venues; Meara Farm, CDM's, Club Cléire.

Bláthanna Fiáine: Oileán Fada  
Wildflowers: Long Island
Scannán do chuid Wombat Media I 2024 I 11’55”

Tá Bláthanna Fiáine: Oileán Fada (Wildflowers: Long Island) curtha i láthair ag Karen Minihan, a bhuaileann le Finola Finlay ó Roaringwater Journal. Tógainn an beirt acu turas tríd Oileán Fada (atá in aice le Scoil Mhuire) ag breathnú thart ar na bláthanna fíaine iontacha trí mheán na Gaolainne. Feicfimíd plandaí mar Caillichín na trá, Gliográn, Camán meall, Magairlíní agus araile. Tugann an clár faisnéise deis dúinn taitneamh a bhaint as agus eolas a bhailiú faoi na bláthanna fiáine álainne seo atá mórthimpeall orainn. Fuair an togra tacaíocht ó Comhairle Contae Chorcaí agus An Chomhairle Oidhreachta.

Wildflowers: Long Island is presented by Karen Minihan who meets Finola Finlay from the Roaringwater Journal.  They explore the wonders of local wildflowers as Gaeilge on Long Island near Schull. We come across plants like the Yellow Horned Poppy, Yellow Rattle, Chamomile, Eyebright and many more. This short documentary helps us appreciate and learn more about the wildflowers that surround us.
Supported by Cork County Council and the Heritage Council.

Beidh sólaistí agus lón ar fáil le ceannach ag áiteanna éagsúla ar an oileán.

Refreshments and lunch will be available for purchase at various places on the Island.

16.30 - 17.00 - Am Saor ag an gcuan, chomh maith le blaiseadh gin agus buncheachtanna Gaeilge ar fáil.

Free Time at the harbour, plus gin tasting and basic Irish lessons available.

17.00 – Fágann an bád farantóireachta Cléire. The Ferry departs Cape Clear

17.30 – Teacht ar ais isteach ag an Scoil. Arrive back into Schull.
Lá na Gaeilge ar Oileán Chléire le tacaíocht óClinch Wealth Management.
Irish language Day on Cape Clear is sponsored by Clinch Wealth Management.

More exciting news to follow shortly!